• SlovakSlovenina
  • HungarianMagyar

 

  • Brainstorming
  • Určenie stratégie
  • Vypracovanie návrhov
  • Výroba
 

WILLEX s.r.o.

Všetko čo je reklama...

Spoločnosť Willex s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2005 a zaoberá sa kompletným poskytovaním reklamných služieb.

Súčasťou toho je poskytovanie full - servisu v oblasti reklamných služieb zahŕňajúcej predovšetkým:
- brainstorming - tvorba výzoru spoločnosti, značky - loga firmy
- určenie stratégie reklamnej kampane
- vypracovanie návrhov
- vizualizácia
- výroba

Ponúkame optimálne riešenia vašich konkrétnych požiadaviek z oblasti grafiky a výroby reklamy.

Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu (zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame).

Aktivity sústreďujeme na dve hlavné časti:
- Reklamná agentúra 
- grafické štúdio, komplexné reklamné služby
- Reklamné predmety 
- predaj reklamných predmetov, textilu a ich následná potlač

 

 

"Keby som mal posledných päť dolárov, tak tri z nich venujem na reklamu.”

/Henry Ford/