Grafické práce

Vytvoríme logo, či logotyp pre Vašu firmu, pripravíme grafické pravidlá pre dodržanie grafickej "identity" vo všetkých materiáloch:

Pripravíme grafické návrhy pre firemné tlačoviny (vizitky, obálky, hlavičkový papier), plagáty a letáky, produktové listy
brožúry a časopisy, knihy a katalógy

Firemná grafika sa skladá z viacerých grafických aj negrafických prvkov, ktorých základom je firemný logotyp - logo, doplnajú ich firemné materiály ako vizitky, hlavičkový papier, obálky ... firemné rovnošaty, tabuĺky informaćného systému budovy a mnohé dalšie prvky.

 

Prihlásenie